EEN BETERE SURFER WORDEN EN JE EERSTE MOVES UITVOEREN

(3)

Je hebt altijd op lange golven willen surfen, snel willen gaan en je vrienden verbazen met mooie rollers?
In dit artikel ontdek je alle moves en hoe je ze moet uitvoeren om een betere surfer te worden. Aarzel niet, en word dé surfer van de zomer!
 
Alvorens te beginnen is het nuttig om er nog even op te wijzen dat snelheid nemen fundamenteel is om je te wagen aan de volgende tricks.
Je hebt snelheid nodig om langer rechtop te blijven, voorbij secties te geraken (zones waar de golf geneigd is om te sluiten), meer kracht te ontwikkelen, van richting te veranderen en je eerste moves uit te voeren.
Onze technische partner voor het surfen, Heremoana Luciana, geeft je wat meer uitleg in 5 handige instructiefilmpjes.


Move 1: Snelheid nemen of 'pumpen'


Om snelheid te nemen moet je 'S'-bewegingen maken op de golf en je focussen op 3 essentiële punten: je flexie (buigen) / extensie (strekken), de positie van de armen en je blik.
 

De surfer gaat door de benen (maakt het lichaam zwaar) bij het afdalen van een golf en komt weer recht (maakt zich licht) om een golf op te surfen
 
 
1. Buigen en strekken
 
Om snelheid te maken moet je voortdurend buigen en weer rechtkomen op de golf. Buigen (flexie) doe je terwijl je de golf afdaalt. Zo ga je je lichaam verzwaren.
Bij het strekken (extension) maak je je lichaam lichter terwijl je van onderaan de golf naar boven surft.
 
2. De positie van de armen
 
Om zoveel mogelijk snelheid te nemen met het best mogelijke evenwicht, moet je je armen parallel houden met de golf.
Je handpalmen moeten de vorm van de golf volgen.
 
3. De blik
 
De blik is de sleutel van elke surfsport: hij leidt je lichaam en richt het op de golf tijdens het surfen.
Om vloeiend te surfen moet je voor je in de golf kijken, niet naar de nose van je plank.


 
 


 
 Move 2: de bottom turn


De bottom turn is een manoeuvre dat je vaak aan het begin van een golf uitvoert, net na de take-off.
Doel van de backside bottom turn is om een doeltreffende bocht te maken onderaan de golf om met een maximale snelheid boven aan de golf uit te komen.

 
 
 

1. Flexie (op de voeten)
Je moet buigen op je voeten en tegelijk op je hielen duwen (je zwaar maken) om de rail van je plank in het water te duwen.
 
2. Blik en uitbalancering van de schouders
Je blik is van fundamenteel belang bij elke surfmove. Hij leidt je schouders en de rest van je lichaam naar de juiste richting (hier de top van de golf).
 
3. Extensie (je lichaam licht maken)
De laatste fase van de backside bottorm turn is het strekken of verlichten van je lichaam om de top van de golf te bereiken met een maximale snelheid. Enkel zo zal je de move immers vlot kunnen uitvoeren.
 
Kortom, fases 1 en 3 dienen om snelheid te maken, fase 2 om het hele lichaam te draaien.


  Move 3: de roller

De roller is de surfmove bij uitstek. Je kan hem uitvoeren op elk golftype, maar hoe holler de golf, hoe mooier de roller. Om een backside roller te maken is het belangrijk dat je goed kijkt naar de zone van de lip (het bovenste deel van de golf) waar je de move wilt uitvoeren.

 
 
premières manoeuvres
 
 

Drie aspecten zijn belangrijk: de juiste blik, voldoende snelheid nemen en een goede uitbalancering van je schouders.
 
Hoe voer je een backside roller uit?

1. Beheers je snelheid
 
Je moet een zo hoog mogelijke snelheid halen om een backside roller te kunnen uitvoeren.
Die snelheid is nodig om op de golf te geraken.
 
2. De blik
 
Het is belangrijk dat je je ogen gericht houdt op het deel van de golf waarop je je roller wilt uitvoeren. Je blik is ook tijdens en na de move van belang.
 
3. Uitbalanceren van de schouders
 
Een goed evenwicht van je schouders krijg je enkel als je blik goed zit. De positie van de schouders is essentieel wanneer je een roller uitvoert. Enkel zo zal je immers je gewicht vlot kunnen verleggen, iets wat noodzakelijk is bij een roller. Bovenaan de golf duw je op je vinnen, aan het einde van deze move strek je je lichaam om het lichter te maken.


  Move 4: de backside cutback

De cutback is een van de onmisbare moves én een van de mooiste surfbewegingen. Je hebt er wel wat power en ruimte voor nodig.
Bij deze move maak je een soort van 8 door om te keren in het hart van de golf, daar waar ze de meeste kracht ontwikkelt.
Bij een cutback verander je 2 keer van richting.


 premières manoeuvres
 

Het is belangrijk dat je je move goed plant voor je hem uitvoert. Anders gezegd: weet hoe en waar je je plank wilt krijgen op de golf.
 
 
Hoe voer je een cutback uit?
 
1. Om een cutback optimaal uit te voeren moet de eerste bocht lang zijn, anders houd je onvoldoende snelheid over voor de tweede bocht.
Om dat te doen moet je je lichaam licht maken en naar de top van de golf riden om daar een bocht te maken voor je weer terugkeert naar de binnenkant van de golf.
Richt je blik zodra het kan op de plek waar je je tweede bocht wilt maken.
 
2. Eens je bent teruggekeerd naar de binnenkant naar de golf, volstaat het om een draai van 180° te maken door je armen in de richting van de golf te bewegen.
Op dat moment van de move houd je je lichaam gebogen en staan je schouders loodrecht op de voeten.
 
3. Als je die halve draai binnenin de golf hebt gemaakt, moet je door je knieën gaan om je lichaam zwaarder te maken en weer snelheid te krijgen.


 
 

 Move 5: De re-entry


De re-entry is een move die je uitvoert op het einde van een golf, wanneer die op het punt staat om te sluiten.
Hij biedt je de mogelijkheid een golf in stijl af te sluiten, voor je je laat verzwelgen door de branding of een nieuwe golf neemt.